Hizmet Sözleşmemiz

1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme Hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Reklam Ekibi Bilişim Teknolojileri Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti. (Reklam Ajansı olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Reklam Ajansı 'na ait olan http://www.firmalook.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Reklam Ajansı'na ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri müşteri temsilcisine hatasız eksiksiz ve doğru bildirdiğini varsayılmaktadır.
2.3 Look Paketi www.firmalook.com sitesine ait bir rehberlik uygulamasıdır.

3- Sorumluluklar
3.1: Reklam Ajansı, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü ile Reklam Ajansı ilgili ücreti tahsil ettiğinden sonra söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Reklam Ajansı tarafından belirtilmiştir.
3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra ödemeye istinaden hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Reklam Ajansı tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri,Look Reklam Paketi'nden faydalanırken Reklam Ajansı tarafından yapılan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu reklam hizmetini üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu Look Reklam Paketi'ni kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Look Paketi sistem gereksinlerini sağlamaya istinaden gerekli mataryeller reklam veren tarafından sağlandığı ve sistemin onayı halinde firma sektör yoğunluğu (etiket yoğunluğu) gözeterek organik aramalar dışında desteklenen reklamlar için Sistemin belirlediği ve taahhüt edilen zaman içerisinde eş zamanlı olarak belirli aralıklarla yayınlanmaktadır.
3.7: Müşteri hizmeti dahilinde web sitesi ve e-mail bilgilerini ,yayınlamak istediği görüntüleri ,etiket kelimeleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Reklam Ajansı 'na herhangi bir kusur iletilemez. Reklam Ajansı sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Reklam Ajansı müşterilerin bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Reklam Ajansı kendi veya Müşterilerinden herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir.Reklam Ajansı hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.
3.8: Reklamveren'in kuruluşunu, işlerini; işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını,rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
3.9: Reklam Ajansı, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş Look Paketi ‘ni sağlamakla yükümlüdür. Reklam Ajansı bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda reklam bilgilerinin işlemini yapabilecektir.

4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Reklam Ajansı'na iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2: Reklam Ajansı önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret Türk Lirası olarak ödenir.
5.4: Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 15. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ,Reklam Ajansı'nın belirttiği banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Reklam Ajansı vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
5.6: Reklam Ajansı, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6- Askıya alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Reklam Ajansı, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetlere İlişkin Garanti Verilmemektedir
6.2. Hizmetler "olduğu gibi" verilmektedir ve Reklam Ekibi, Reklam Ekibi 'nin İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri işbu Hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.
6.3. Reklam Ekibi, Reklam Ekibi 'nin İştirakleri ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri özellikle aşağıdakileri beyan ve garanti etmemektedir:
     (A) Hizmetlerin beklentilerinizi karşılayacağını,
     (B) Hizmetleri kullanımınızın kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olacağını,
     (C) Hizmetleri kullanımınız yoluyla elde ettiğiniz bilgilerin tam ve güvenilir olacağını,
     (D) Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan Yazılımın işlem ve işlevliği ile ilgili kusurların düzeltileceği.
     (E) Ana sayfada 7/24 yayınlanma.

7- Fesih Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Reklam Ajansı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8- İletişim ve bilgi adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Reklam Ajansı dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Reklam Ajansı'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde ReklamAjansı'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde,Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Reklam Ajansı 'na gönderilmesi ile veya kargonun kabul edilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).
10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.